17 สิงหาคม 2562 ชาวบ้านหวั่น!!วิกฤติภัยแล้งซ้ำรอยปี 48 หลังน้ำในอ่างฯลดต่อเนื่อง

ที่มา: https://www.naewna.com/likesara/433896
อ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดระยอง ที่ต้องส่งไปหล่อเลี้ยงทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และน้ำประปา วันนี้ปริมาณน้ำในอ่างลดลงจนมองเห็นผืนดิน ชาวบ้านได้พากันมาลงเบ็ด จับปลา ช้อนกุ้ง บริเวณรอบอ่าง ซึ่งมีน้ำเหลือเพียงไม่มาก ตั้งแต่เกิดวิกฤติภัยแล้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 และ ปี 2551 ผ่านมากว่า 10 ปี ระยองไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอีกเลย น้ำในอ่างเก็บน้ำทุกอ่าง ไม่เคยพร่อง มีปริมาณน้ำเติมเต็ม เพราะฝนตกตามฤดูกาล บางปีมีน้ำมากแต่ก็มีการบริหารจัดการที่ดี กระทั่งมาปีนี้สภาพอากาศร้อนจัด ถึงฤดูฝนมี มรสุม และฝนตกมาก็จริง แต่ปริมาณน้ำฝนก็น้อยมาก จนทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้อำนวยการชลประทานระยอง ยอมรับว่าปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยรวมทั้งหมด จำนวน 5 อ่าง เหลือน้ำอยู่ประมาณ ร้อยละ 45 หรือ 270 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่เกิดวิกฤตภัยแล้ง วันนี้คำนวณไว้ที่ฝนไม่ตกลงมาอีกเลย ปริมาณน้ำที่เหลือทั้งหมดก็จะใช้ไปได้จนถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้า ซึ่งการบริหารจัดการน้ำได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยอ่างเก็บน้ำทั้งหมด ถูกบริหารในแบบ “อ่างพลวง” ที่เชื่อมต่อกัน โดยมีอ่างประแส ขนาดความจุ 248 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นโอ่งใหญ่ของจังหวัด กระจายน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆ และทุกภาคส่วนได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้น้ำกว่า ร้อยละ 65 ก็จะไม่เดือดร้อน ส่วนภาคประปานั้น หากประชาชนที่ใช้บริการจากการประปาส่วนภูมิภาคก็ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะน้ำต้นทุนที่ใช้ผลิตประปายังเพียงพอ เช่นเดียวกับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา และชาวสวน ที่อยู่ในพื้นที่ชลประทาน ก็ยังคงมีน้ำใช้ได้ตามปกติ ส่วนที่อยู่นอกเขตชลประทาน หากเดือดร้อนให้แจ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานมายังชลประทานให้การช่วยเหลือนำเครื่องจักรขุดชักร่องน้ำเพื่อคลายปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ภายหลังจากเกิดวิกฤติภัยแล้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 จนเกิดการแย่งชิงน้ำในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบและขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน ทำให้วันนี้ระยองมีอ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง แบ่งเป็น 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำคลองใหญ่ มีอ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ส่วนลุ่มน้ำประแส มีอ่างเก็บน้ำระโอก อ่างเก็บน้ำประแส ทั้ง 5 อ่าง เก็บน้ำได้ 597 ล้านลูกบาศก์เมตร